Περίληψη του προγράμματος

Το πρόγραμμα POWER σχεδιάστηκε από την Coop. Nazareno, με έδρα το Carpi της Ιταλίας και 3 οργανισμούς-εταίρους, το ΘΕ.ΑΜ.Α. με έδρα την Αθήνα, το Citadela Studio με έδρα τη Πράγα, Τσεχία και το KCAT (Kilkenny Collective for Arts Talent) με έδρα το Kilkenny της Ιρλανδίας.
Το πρόγραμμα επέλεξε το θέατρο ως ένα παγκόσμιο μέσο επικοινωνίας χωρίς φραγμούς, ικανό να προσελκύει διαφορετικές στοχευόμενες ομάδες και να προσεγγίζει το ευρύ κοινό. Ειδικότερα, το πρόγραμμα POWER στοχεύει στη συμμετοχή κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, όπως άτομα με αναπηρία και μετανάστες, για την παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης.
Το έργο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της Creative Europe 2018 και για το ποσό των 199.389,00 ευρώ, από 01/09/2018 και για τους επόμενους 24 μήνες.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση μιας διακρατικής συμπαραγωγής ενός θεατρικού έργου με ανάπηρους συντελεστές και τη κινητικότητα της παραγωγής και των καλλιτεχνών. Επιπλέον, το POWER σκοπεύει να ενισχύσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις των φορέων που συνήθως οργανώνουν καλλιτεχνικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία, για τη καλύτερη εκπαίδευση τους και την εξειδίκευση τους σε βέλτιστες πρακτικές.
Ο γενικός στόχος είναι να έρθουν στη δημοσιότητα και να λάβουν τη πρέπουσα ανταπόκριση του κοινού οι θεατρικές επιδόσεις και η εκπαιδευτική κατάρτιση που εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρία. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι: νέο και αυξημένο ακροατήριο που παρακολουθεί τις θεατρικές παραστάσεις, βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία μέσω της καλλιτεχνικής συνεργασίας, βελτιωμένες ικανότητες των φορέων που υλοποιούν καλλιτεχνικές δραστηριότητες με άτομα με αναπηρία, αυξημένη κινητικότητα και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.